ชื่อวิทยาศาสตร์Eclectochromis labrosus
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยหมอลาโบรซัส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบมาลาวี ทวีปแอฟริกาใต้
รายละเอียดสามารถเลี้ยงเป็นฝูงร่วมกับปลาในตระกูลเดียวกันหรือปลาหมอมาลาวีอื่นๆในตู้ปลาขนาดใหญ่ มีลักษณะลำตัวยาวและแบนข้าง นัยน์ตาเล็ก หัวมีขนาดปานกลาง ปากแคบ ริมฝีปากหนา ครีบหลังและครีบก้นส่วนที่เป็นก้านครีบอ่อนมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบอกมีขนาดเล็ก ครีบท้องใหญ่และส่วนปลายยาวเลยจุดเริ่มต้นของครีบก้น พื้นลำตัวสีเหลือง ส่วนหัวสีฟ้าอมน้ำเงิน ครีบหลังสีเหลืองปนดำขอบขาว และปลายครีบหลังมีจุดสีส้มบริเวณก้านครีบอ่อน ครีบก้นและครีบอกสีน้ำตาลขอบขาว
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ