ชื่อวิทยาศาสตร์Mystus leucophasis
ชื่อสามัญUpside down catfish
ชื่อไทยกดอัพไซด์ดาวน์, กดกลับหัว
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศพม่า
รายละเอียดมีลักษณะการว่ายน้ำที่แปลกจากปลาทั่วไป โดยจะว่ายเอาท้องหงายขึ้นข้างบน เป็นเพราะพฤติกรรมการดำรงชีพ คือมันจะใช้ ครีบอกและท้องแนบกับวัตถุที่ลอยน้ำ ไล่จับสัตว์ที่อาศัยอยู่กับวัตถุดังกล่าวเพื่อกินเป็นอาหาร มีลำตัวมีสีม่วงเข้มหรือดำทั้งลำตัวและครีบ สามารถเลี้ยงเป็นฝูงหรือเดี่ยวในตู้ขนาดกลาง ตกแต่งตู้ด้วยก้อนหินและขอนไม้ขนาดใหญ่
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ