ชื่อวิทยาศาสตร์Channa pleurophthalmus
ชื่อสามัญOcellated snakehead
ชื่อไทยช่อนจุดอินโดนีเซีย
วงศ์Channidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินโดนีเซีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ Sumatra และแถบตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ Borneo
รายละเอียดเป็นปลาช่อนที่มีรูปร่างที่เรียวยาว ส่วนหัวเรียวแหลม ขนาดลำตัวไม่ใหญ่มาก โตเต็มที่มีความยาว 40-50 ซม. ลักษณะเด่นคือ มีจุดคล้ายดวงตาขนาดใหญ่เรียงกันบริเวณข้างลำตัว เป็นจุดสีดำล้อมรอบด้วยวงแหวนสีส้มหรือสีแดงสดใส จุดแรกจะอยู่บนแก้มหรือกระดูกปิดเหงือกและจุดสุดท้ายจะอยู่บริเวณคอดหาง ส่วนจุดบริเวณลำตัวจะพบ 1-7 จุด ลำตัวสองข้างอาจจะมีจุดจำนวนไม่เท่ากัน
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ