ชื่อวิทยาศาสตร์Trigonostigma espei
ชื่อสามัญLambchop rasbora
ชื่อไทยซิวข้างขวานเล็ก
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส และบริเวณน้ำตกในภาคตะวันออกของไทย
รายละเอียดเป็นปลาซิวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ เพราะมีสีสันสีแดงส้มตัดกับแถบสีดำคล้ายรูปขวานบนลำตัว นิยมเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำได้อย่างสวยงามมาก เป็นปลาซิวที่เลี้ยงง่ายและมีราคาถูก ในธรรมชาติกินแพลงก์ตอน พืชน้ำ และตัวอ่อนแมลงน้ำ เมื่อนำมาเลี้ยงในตู้ปลาสามารถให้กินอาหารเม็ดได้อย่างดี เป็นปลาขนาดเล็ก พื้นลำตัวสีเทาเงิน กลางลำตัวเป็นสีน้ำตาล อมแดง และกึ่งกลางลำตัวถึงโคนครีบหางมีแถบสามเหลี่ยมสีดำ โดยฐานสามเหลี่ยมอยู่ที่กึ่งกลางลำตัว ปลายสามเหลี่ยมเรียวเล็กไปทางโคนหาง ลักษณะคล้ายขวาน ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางมีก้านครีบบางส่วนเป็นสีแดงอ่อนหรือสีส้มโคนครีบหางก็มีสีแดงอ่อนหรือสีส้ม ปลาตัวผู้จะมีสีเข้มกว่าตัวเมียและขนาดลำตัวเล็กกว่าตัวเมีย ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 2.5 ซม. อุปนิสัย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและว่ายน้ำตลอดเวลา
เครดิตภาพ:นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: อรุณี รอดลอย และคณะ