ชื่อวิทยาศาสตร์Trigonostigma heteromorpha
ชื่อสามัญRed rasbora, Harlequin rasbora
ชื่อไทยซิวข้างขวานใหญ่
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบมากในภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย บริเวณแหล่งน้ำไหล และน้ำตก
รายละเอียดเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมสูงทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เช่นเดียวกับปลาซิวข้างขวานเล็ก เพราะนิยมเลี้ยงในตู้พรรณไม้น้ำเป็นฝูง ซึ่งมีสีสันสีแดงส้มโดดเด่น ตัดกับสีเขียวของพรรณไม้น้ำ แต่หาซื้อได้ยากและมีราคาแพงกว่าปลาซิวข้างขวานเล็กในตลาดบ้านเรา มีลักษณะเด่นคือ พื้นลำตัวสีเทาเงิน แต่กลางลำตัวเป็นสีน้ำตาล อมแดง และกึ่งกลางลำตัวถึงโคนครีบหางมีแถบสามเหลี่ยมสีดำ โดยฐานสามเหลี่ยมอยู่ที่กึ่งกลางลำตัว ปลายสามเหลี่ยมเรียวเล็กไปทางโคนหาง ลักษณะคล้ายขวาน ซึ่งลักษณะขวานจะใหญ่และหนากว่าซิวข้างขวานเล็ก Trigonostigma espei ครีบหลัง ครีบก้น และครีบหางมีก้านครีบบางส่วนเป็นสีแดงอ่อนหรือสีส้มโคนครีบหางก็มีสีแดงอ่อนหรือสีส้ม ปลาตัวผู้จะมีสีเข้มกว่าตัวเมียและขนาดลำตัวเล็กกว่าตัวเมีย ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 2.5 ซม.
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ