ชื่อวิทยาศาสตร์Betta prima
ชื่อสามัญMouthbrooder betta
ชื่อไทยกัดหัวโม่ง
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามกอหญ้าริมน้ำตกหรือธารน้ำไหล ในแถบภาคตะวันออกของไทย
รายละเอียดปลากัดชนิดนี้เป็นปลาที่มาจากเขตน้ำไหล ต้องการออกซิเจนสูงจึงต้องใส่หัวทราย หรือเครื่องพ่นน้ำเพื่อให้ปลาได้รับออกซิเจนเพียงพอ เป็นปลาที่ชอบกระโดด จึงควรปลูกไม้น้ำทึบเข้าไว้ หรือต้องมีฝาปิดเสมอ ไม่มีพฤติกรรมดุร้าย ก้าวร้าวเหมือนปลากัดจำพวกก่อหวอด จึงสามารถเลี้ยงรวมกันได้หลายตัว กินไรน้ำ ลูกน้ำ ตัวอ่อนแมลงน้ำเป็นอาหาร มีลักษณะเป็นปลากัดประเภทอมไข่ ปลากัดหัวโม่งมีตัวโต ปลายปากแหลม ครีบทุกครีบใสโปร่งแสง ลำตัวสีเขียวอ่อน มีแถบสีดำพาดตามความยาวลำตัว 3 แถบ ตากลมโตสีเหลือง มีใหญ่สุดความยาวประมาณ 10 ซม. ปลาตัวผู้เครื่องครีบทุกครีบและแหลมยาวกว่าตัวเมีย ตัวเมียไม่มีจุดไข่นำเหมือนปลากัดประเภทก่อหวอด ปัจจุบัน สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วในที่เลี้ยง
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ