ชื่อวิทยาศาสตร์Kryptopterus bicirrhis
ชื่อสามัญGlass catfish
ชื่อไทยก้างพระร่วง
วงศ์Siluridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยจังหวัดนครนายก จันทบุรีและตราด และทางภาคใต้พบแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา
รายละเอียดนิยมเลี้ยงเป็นฝูงในตู้พรรณไม้น้ำได้อย่างสวยงาม เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง ปัจจุบันการส่งออกยังมีการรวบรวมจากธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเพาะพันธุ์ให้ได้ในปริมาณมาก ลักษณะลำตัวยาวแบนข้าง มีหนวด 2 คู่ หนวดคู่แรกอยู่บนขากรรไกรบน มีขนาดยาวและชี้ไปด้านหน้า ส่วนหนวดคู่ที่ 2 มีขนาดสั้น อยู่บนขากรรไกรล่าง ครีบหลังมีขนาดเล็กและสั้นมากแทบมองไม่เห็น ครีบก้นยาวตลอดจนถึงครีบหาง หัวมีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้น ตากลมโต เนื้อปลาจะมีลักษณะโปร่งแสง ทำให้มองเห็นก้างภายในตัวได้อย่างชัดเจน เฉพาะส่วนของหัวและกระเพาะอาหารเท่านั้นที่ทึบแสง ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 8 ซม. ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 15 ซม.
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย