ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius orphoides
ชื่อสามัญRed-cheek barb, Javaen barb
ชื่อไทยแก้มช้ำ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำ สาขาของแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำที่มีทางน้ำติดต่อกับแม่น้ำทุกภาคของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดกลาง ขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 25 ซม. สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาที่ตกแต่งด้วยขอนไม้ ไม่ใส่พรรณไม้น้ำเพราะเป็นปลาที่ชอบกินพืชน้ำ เลี้ยงรวมกับปลาอื่นได้ ลักษณะมีลำตัวยาวรีแบนข้างเล็กน้อย เกล็ดบริเวณด้านข้างลำตัวและท้องมีสีขาวเงิน ด้านหลังสีน้ำตาลหรือสีน้ำเงิน ขอบหลังของกระพุ้งแก้มมีรอยสีแดงเรื่อ ๆ หลังช่องเหงือกมีแถบหรือแต้มสีดำด้านละ 1 แถบ มีหนวด 2 คู่ ครีบหลัง ครีบท้อง และครีบก้นสีแดงเข้ม ครีบอกสีส้มอ่อนหรือสีเหลืองอมส้ม ครีบหางสีแดง ขอบบนและขอบล่างของแพนหางมีแถบสีดำ มีจุดสีดำที่โคนหางข้างละ 1 จุด
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย