ชื่อวิทยาศาสตร์Macrognathus taeniagaster
ชื่อสามัญZizzag eel
ชื่อไทยหลดลาย หลดภูเขา
วงศ์Mastacembelidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง
รายละเอียดนิยมเลี้ยงในตู้ปลาที่ตกแต่งด้วยก้อนหินเพื่อให้เป็นที่หลบซ่อนตัว เป็นปลาหลดมีขนาดขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 16 ซม. ลักษณะมีลำตัวยาวเรียวแบนข้าง สีลำตัวเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเหลือง ครีบหลัง ครีบหาง และครีบก้นติดต่อรวมกัน ปลายครีบหางกลม บนหลังมีก้านครีบแข็งปลายแหลมอยู่หลายอัน ครีบอกใหญ่ ตาเล็ก ปากเล็ก ปลายจมูกเป็นงวงสั้น ๆ มีลายดำพาดขวางลำตัว ชอบอาศัยอยู่ในที่กำบัง
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย