ชื่อวิทยาศาสตร์Datnioides undecimradiatus
ชื่อสามัญMekong tiger perch
ชื่อไทยเสือตอลายเล็ก
วงศ์Datnioididae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา
รายละเอียดปลาเสือตอลายเล็กมีขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 30 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ปลาที่ตกแต่งด้วยก้อนหินและขอนไม้ มีจำหน่ายทั่วไปในตลาดปลาบ้านเรา และมีราคาไม่แพงมาก ลักษณะมีรูปร่างคล้ายและพฤติกรรมคล้ายเสือตอลายใหญ่ซึ่ง แต่มีขนาดเล็กกว่า หัวมีส่วนลาดกว่า มีลายเส้นที่เล็กกว่ามาก เกล็ดมีขนาดใหญ่กว่า พื้นลำตัวค่อนข้างไปทางสีเหลืองอ่อนหรือขาว
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย