ชื่อวิทยาศาสตร์Datnioides pulcher
ชื่อสามัญSiamese tiger perch
ชื่อไทยเสือตอลายใหญ่
วงศ์Datnioididae
ถิ่นที่อยู่อาศัยตงเลสาบ ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันสูญพันธุ์จากธรรมชาติแล้วในประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย ซึ่งสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันนำเข้าจากประเทศกัมพูชา ซึ่งมีราคาสูงมาก ในตลาดส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีสีสันไม่สวยงามเท่าของประเทศกัมพูชา ปลาเสือตอมีขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 40 ซม. ต้องเลี้ยงในตู้ที่มีขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยก้อนหินและขอนไม้ ลักษณะรูปร่างแบนข้าง ปากยาวสามารถยืดได้ ครีบก้นเล็กมีก้านครีบแข็ง 3 ชิ้น ครีบหลังแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นก้านครีบแข็งมีเงี่ยง 13 ชิ้น ตอนหลังเป็นครีบอ่อน พื้นลำตัวสีเหลืองน้ำตาลจนถึงสีส้มอมดำ มีแถบสีดำคาดขวางลำตัวในแนวเฉียงรวมทั้งสิ้นประมาณ 5 - 6 แถบ ส่วนหัวมีลักษณะลาดเอียงมาก เกล็ดเป็นแบบสาก (Ctenoid) มีลักษณะนิสัยอยู่เป็นฝูงเล็ก ๆ ใต้น้ำ โดยมักจะอาศัยบริเวณใกล้ตอไม้หรือโพรงหินด้วยการอยู่ลอยตัวอยู่นิ่ง ๆ หัวทิ่มลงเล็กน้อย หากินในเวลากลางคืน โดยกินอาหารแบบฉกงับ (Snap)
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย