ชื่อวิทยาศาสตร์Toxotes chatareus
ชื่อสามัญArcher fish, Largescale archerfish
ชื่อไทยเสือพ่นน้ำ, เสือ
วงศ์Toxotidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและแหล่งน้ำที่มีทางติดต่อกับทะเล อ่างเก็บน้ำ บริเวณที่เป็นน้ำกร่อยแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดสามารถเลี้ยงในตู้ขนาดกลางตกแต่งด้วยก้อนหินและพรรณไม้น้ำ สามารถเลี้ยงและให้พ่นน้ำจับแมลงในบ่อแบบ touch pool หรือในตู้ได้ ในธรรมชาติกินแมลงน้ำ แพลงก์ตอน ตัวอ่อนแมลงน้ำ สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ในที่เลี้ยง ลำตัวสั้นป้อม แบนข้างมาก แนวสันหลังจากจะงอยปากถึงหน้าครีบหลังเกือบเป็นเส้นตรง ปากเฉียงขึ้นข้างบน ตาอยู่ใกล้แนวสันหลัง มีรอยประสีดำบริเวณส่วนครึ่งบนลำตัว 5-6 แต้ม ขอบครีบหลังและครีบก้นมีสีดำ ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 25 ซม. เป็นปลาที่ชอบว่ายอยู่ผิวน้ำ มีความสามารถพ่นน้ำไปได้ไกล ๆ เพื่อล่าแมลงต่าง ๆ มาเป็นอาหาร การพ่นน้ำทำได้โดยแรงกดดันอย่างรวดเร็วของแผ่นปิดเหงือกและร่องแคบ ๆ ใต้เพดานปาก เมื่อพ่นน้ำโดนแมลงจนตกลงไปในน้ำจึงจะว่ายไปกินอย่างรวดเร็ว
เครดิตภาพ: ชาลทอง ภู่นิยม ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย