ชื่อวิทยาศาสตร์Phalacronotus apogon
ชื่อสามัญCommon sheathfish
ชื่อไทยน้ำเงิน
วงศ์Siluridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำสายใหญ่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง
รายละเอียดเป็นปลาตระกูลปลาเนื้ออ่อนที่สามารถเลี้ยงในตู้ที่ตกแต่งด้วยก้อนหิน ขอนไม้ และพรรณไม้น้ำ มีขนาดใหญ่สุดความประมาณ 1.5 เมตร มักพบอยู่รวมกันเป็นฝูงในระดับกลางน้ำ ลักษณะเป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดกลาง ลำตัวเรียวยาว แบนข้างและเพรียวยาวไปทางด้านท้าย พื้นลำตัวสีขาวเงิน ส่วนหลังมีสีดำอมเขียว หัวแบนสั้นและตาเล็ก ปากค่อนข้างกว้าง มีฟันแหลมคมอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง ครีบหูใหญ่ปลายมน ครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบก้นเป็นแผงยาว แต่ไม่มีครีบหลัง สันหลังบริเวณต้นคอสูงและลาดต่ำลงไปทางปลายหาง ครีบหางยาวเป็นแฉกเว้าลึก
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย