ชื่อวิทยาศาสตร์Trichogaster leerii
ชื่อสามัญPearl gourami, leeri, Mosaic gourami
ชื่อไทยกระดี่มุก
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยหนอง บึง ลำห้วย ซึ่งมีพืชพรรณไม้น้ำหนาแน่น พบเฉพาะภาคกลางและภาคใต้
รายละเอียดเป็นปลากระดี่สวยงามที่มีขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 12 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมสูงเพราะมีสีสันสวยงาม มีการจัดประกวดทั้งในประเทศ (งานประมงน้อมเกล้าฯ) และต่างประเทศ เช่นในงาน Aquarama ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันมีการคัดพันธุ์ให้มีลักษณะลำตัวสั้น หรือ shortbody ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในวงการปลาสวยงาม ลักษณะมีลำตัวเพรียวยาวและแบนข้างมาก พื้นลำตัวมีสีน้ำตาล ตามตัวมีจุดสีขาวประกระจายอยู่ทั่วไป ที่กลางลำตัวจากปากจรดโคนหางมีแถบสีดำคาดตามความยาวลำตัว โคนหางมีจุดดำข้างละ 1 จุด ครีบมีลักษณะเรียวยาวคล้ายหนวด เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย