ชื่อวิทยาศาสตร์Trichogaster microlepis
ชื่อสามัญMoonlight gourami
ชื่อไทยกระดี่นาง กระเดิด
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำทั่วไป ทุกภาคของประเทศไทยและในประเทศแถบอินโดจีน
รายละเอียดมีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลากระดี่หม้อ แต่ขนาดโดยเฉลี่ยจะใหญ่กว่า ขนาดเฉลี่ยประมาณ 13 ซม. บริเวณลำตัวและครีบเรียบไม่มีลาย เกล็ดบริเวณลำตัวเป็นสีขาวเงิน หรือสีฟ้าอ่อน ครีบสีขาว เกล็ดด้านข้างลำตัวมีขนาดเล็ก ครีบท้องมีก้านครีบอันแรกเปลี่ยนเป็นเส้นยาว ครีบก้นยาว ครีบหางเว้าตื้น ความแตกต่างระหว่างเพศ ปลาตัวผู้สังเกตได้จากขอบครีบท้องและขอบครีบก้นจะมีสีส้ม
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย