ชื่อวิทยาศาสตร์Trichopsis vittata
ชื่อสามัญCroaking gourami
ชื่อไทยกริมควาย
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำนิ่งทั่วไป ตั้งแต่แม่น้ำสาละวินถึงแม่น้ำโขง และบอร์เนียว
รายละเอียดเป็นปลากริมที่พบบได้ทั่วไปในน้ำนิ่งประเทศไทย สามารถนำมาเลี้ยงในตู้พรรณไม้น้ำได้อย่างสวยงาม โตเต็มที่มีความยาวประมาณ 7 ซม. ลักษณะมีส่วนหัวค่อนข้างเรียว ปากเล็กเชิดขึ้นเล็กน้อย ลำตัวรูปไข่ทรงเรียวแบนข้างเล็กน้อย ครีบหลังอยู่ตอนกึ่งกลาง ครีบหางปลายแหลมยาวในตัวผู้ครีบก้นยาว ครีบท้องเล็กมีปลายเรียวยาว เกล็ดใหญ่ ไม่มีเส้นข้างตัว ลำตัวมีสีคล้ำอมน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง มีแต้มกลมสีคล้ำที่เหนือครีบอก มีเหลือบสีเขียวอ่อน และมีจุดประสีแดงที่ครีบ ครีบก้นมีขอบสีแดงคล้ำ มีเหลือบสีเขียวอ่อนหรือฟ้าตามครีบในตัวผู้ ตามีสีฟ้าที่ม่านตา
เครดิตภาพ: ชวลิต วิทยานนท์ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย