ชื่อวิทยาศาสตร์Trichogaster lalia
ชื่อสามัญCobalt dwarf gourami
ชื่อไทยกระดี่โคบอลท์
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นปลาที่ได้จากการพัฒนาสายพันธุ์ จากการเพาะเลี้ยง
รายละเอียดเป็นปลากระดี่ที่ถูกปรับปรุงสายพันธุ์ สามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำ ตู้ธรรมดาที่ตกแต่งอย่างสวยงามและยังเลี้ยงร่วมปลาชนิดอื่นได้ ลักาณะมีลำตัวแบนข้างมาก ครีบหน้าอกยาว 2 ส้น ลำตัวสีฟ้า (โคบอลท์) ทั่งตัวรวมทั้งครีบทุกครีบ ครีบหางและ ครีบท้องขอบครีบมีสีดำ
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ