ชื่อวิทยาศาสตร์Botia beauforti
ชื่อสามัญTiger spiny loach, Tiger botia, Chameleon botia
ชื่อไทยหมูลายเสือ
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำเจ้าพระยาและสาขา แม่น้ำท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดเป็นปลาหมูสวยงามที่สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ ตกแต่งตู้ด้วยก้อนหินหรือขอนไม้ อุปนิสัยมักหลบตามที่หลบซ่อน วัสดุตกแต่งไม่ควรมีรูขนาดเล็ก เมื่อปลาตกใจจะมุดเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้ มีความยาวเฉลี่ยน 7 ซม. ลักษณะมีรูปร่างป้อม ลำตัวแบนข้าง หัวเรียวแหลม ปากแหลม ลำตัวเป็นสีเทาปนเหลือง หรืออมเขียว มีแถบคาดตามลำตัวคล้ายลายเสือ และมีจุดดำเรียงเป็นแถวตลอดลำตัว ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอมส้ม ครีบหลังและครีบหางมีสีส้มและมีแถบดำและจุดดำกระจายทั่ว หากินตามพื้นท้องน้ำตามโขดหินและก้อนหิน
เครดิตภาพ: ชาลทอง ภู่นิยม ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย