ชื่อวิทยาศาสตร์Botia modesta
ชื่อสามัญYellow-tail, Orange-fin loach
ชื่อไทยหมูขาว, หมูเหลือง, หมูมัน
วงศ์Cobitidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาหมูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลปลาหมูที่พบในประเทศไทย ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสำรวจพบมีความยาวถึง 23.5 ซม. ขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 12 ซม. ตู้ที่ใช้เลี้ยงควรมีขนาดใหญ่ให้พอเหมาะกับอัตราการเจริญเติบโตของปลา ลักษณะมีลำตัวแบนข้างเล็กน้อยและค่อนข้างป้อมกว่าปลาหมูชนิดอื่น ๆ สีลำตัวเป็นสีเทาหรือเทาอมเขียว บริเวณด้านหลังสีเข้มกว่าด้านข้างลำตัว ท้องสีเหลืองอ่อนหรือขาว บริเวณโคนหางมีจุดสีดำ สำหรับปลาวัยอ่อนที่ยังไม่โตเต็มที่ จนมีแถบสีดำเล็ก ๆ พาดขวางลำตัว 4-5 แถบ และเมื่อปลามีอายุมากขึ้นแถบเหล่านี้จะหายไป จะงอยปากค่อนข้างยาว ปลายจะงอยปากมีหนวด 2 คู่ และมุมปากมีหนวดอีก 1 คู่ ปากอยู่ปลายสุดและอยู่ในระดับต่ำ บริเวณหน้าตามีหนามแหลมปลายแยกเป็น 2 แฉก ขนาดใหญ่และแข็งแรง ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังครีบก้น และครีบหางมีสีเหลืองจนถึงสีส้มหรือแดง โดยเฉพาะครีบหางจะมีสีสดกว่าครีบอื่น ๆ ครีบอกและครีบท้องสีเหลืองจาง ๆ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย