ชื่อวิทยาศาสตร์Balantiocheilos melanopterus
ชื่อสามัญSilver shark, Bala shark, Tricolor sharkminnow
ชื่อไทยหางไหม้, หางเหยี่ยว, หนามหลังหางดำ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเขมร ในประเทศไทยปัจจุบันหายากมาก
รายละเอียดเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดใหญ่ ร่วมกับปลาชนิดอื่นๆ ตกแต่งตู้โดยใช้ก้อนหินหรือขอนไม้ ไม่นำพรรณไม้นำมาตกแต่ง เพราะเป็นปลาที่ชอบกินพืช เป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมสูง มีรูปร่างปราดเปรียวสวยงาม ว่ายน้ำรวดเร็วจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ฉลามหางไหม้” ปัจจุบันปลาที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเป็นปลาที่นำพ่อแม่พันธุ์มาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วนำมาเพาะพันธุ์โดยวิธีผสมเทียม ปลาหางไหม้ขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 25 ซม. ลำตัวสีเงิน ครีบสีเหลืองอ่อน ขอบนอกของครีบทุกครีบยกเว้นครีบอกมีขอบสีดำค่อนข้างหนา บริเวณโคนหางและโคนหลังมีสีดำจาง ๆ ปากเล็กไม่มีฟัน ปากยึดหดได้ ริมฝีปากบนยื่นยาวกว่าริมฝีปากล่าง
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย