ชื่อวิทยาศาสตร์Hemibagrus wyckii
ชื่อสามัญBlack catfish
ชื่อไทยกดหม้อ, กดดำ, สิงห์ดำ
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาขนาดใหญ่ขนาดโตเต็มที่มีความยาวประมาณ 80 ซม. เลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยกรวดและก้อนหิน กินปลาขนาดเล็ก ซากสัตว์ เป็นปลาชอบหากินในเวลากลางคืน กลางวันมักจะหลบซ่อนที่กำบังเป็นอาหารควรเลี้ยงกับปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกิน ลักษณะลำตัวเพรียว หัวแบนและกว้าง สีลำตัวบริเวณด้านหลังและด้านข้างลำตัวเป็นสีม่วงดำหรือดำ บริเวณท้องสีขาว ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหลังอันแรกมีก้านครีบหยักเป็นฟันซี่เลื่อย ส่วนครีบหลังอันที่ 2 เป็นครีบไขมัน ครีบหางเว้าลึก ขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีสีขาวหรือสีครีม ส่วนหน้าของครีบและครีบก้นก็มีสีขาวหรือสีครีมเช่นเดียวกัน ปากกว้างมาก จะงอยปากป้าน มีหนวด 4 คู่
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย