ชื่อวิทยาศาสตร์Sperata seenghala
ชื่อสามัญGiant river-catfish
ชื่อไทยกดหัวเสียม
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำสาละวินและสาขา แม่น้ำตะนาวศรีในพม่า
รายละเอียดเป็นปลาไม่มีเกล็ดขนาดค่อนข้างใหญ่ มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 70 ซม. ควรเลี้ยงในตู้หรือบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ และเลี้ยงร่วมกับปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกิน ลักษณะเด่นมี หัวและจะงอยปากยื่นยาวมากที่สุดในกลุ่มปลากด หัวแบนราบเล็กน้อย ลำตัวทรงกระบอก แต่ด้านหลังอกสูง เพรียวไปทางด้านท้าย ตาเล็กอยู่ด้านบนของหัว ริมฝีปากตัดตรงอยู่ปลายของจะงอยปาก หนวดที่ริมฝีปากยาวมาก ครีบหลังไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบไขมันยาวมาก ครีบหางใหญ่เข้าลึก ตัวมีสีเทาอมฟ้าอมเขียวอ่อน ด้านท้องสีจาง ครีบสีจาง ครีบไขมันมันดวงสีดำ ขอบขาวที่ตอนปลายสุด ครีบหางมีสีแดงเรื่อ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย