ชื่อวิทยาศาสตร์Channa marulia
ชื่อสามัญGreat snakehead
ชื่อไทยช่อนงูเห่า, ช่อนดอกจันทร์
วงศ์Channidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำสายใหญ่ ๆ ของประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึงประเทศจีน
รายละเอียดมีขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 35 ซม. ควรเลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยก้อนหินขอนไม้ และควรแยกเลี้ยงเดี่ยว เพราะอุปนิสัยค่อนข้างดุร้าย กินสัตว์น้ำอื่นๆ รวมถึงปลาที่มีขนาดเล็กกว่าเป้นอาหาร ลักษณะมีลำตัวยาวเรียวรูปทรงกระบอก ส่วนหัวจะเรียวแหลมกว่าปลาช่อน สีลำตัวจะแตกต่างกันออกไปตามอายุและสภาพแวดล้อมที่ปลาอาศัยอยู่ โดยทั่วไปมักมีสีคล้ำ เช่น ดำ น้ำตาลอมเทาหรือเทาอมเขียว ในขณะปลาอายุจะมีแถบสีส้มสดพาดไปตามความยาวลำตัวถึงโคนหาง เมื่อปลาเจริญขึ้นอีกระยะหนึ่งจะมีแถบสีดำ 5-6 แถบอยู่บริเวณใต้เส้นข้างตัว บริเวณท้องจะมีส้มบริเวณฐานะเกล็ดจะมีสีคล้ำ บริเวณส่วนท้ายของลำตัว ครีบหางและครีบก้นจะมีจุดสีขาว บริเวณโคนครีบหางหรือส่วนต้นของครีบหางมีจุดสีดำที่มีขอบขาวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้ และทำให้ได้ชื่อว่า “ช่อนดอกจันทร์” ครีบหลังและครีบก้นมีฐานครีบยาว ครีบหางกลมเป็นรูปพัด
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย