ชื่อวิทยาศาสตร์Channa micropeltes
ชื่อสามัญGiant snakehead fish, Red snakehead fish
ชื่อไทยชะโด, แมลงภู่
วงศ์Channidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกภาคของประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย หมู่เกาะอินเดียตะวันออก
รายละเอียดเป็นปลาขนาดใหญ่มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 1 เมตร ในตลาดนิยมนำปลาขนาดเล็กมาขายเป็นปลาสวยงามเนื่องจากมีสีสันที่สวยงามสะดุดตา ควรเลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยก้อนหินขอนไม้หรือบ่อซีเมนต์ และควรแยกเลี้ยงเดี่ยว เพราะอุปนิสัยดุร้ายมากโดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ กินสัตว์น้ำอื่นๆ รวมถึงปลาที่มีขนาดเล็กกว่าเป้นอาหาร ลักษณะมีลำตัวยาวเรียวรูปทรงกระบอก ส่วนหัวจะเรียวแหลมกว่าปลาช่อน สีลำตัวจะแตกต่างกันออกไปตามอายุและสภาพแวดล้อมที่ปลาอาศัยอยู่ โดยทั่วไปมักมีสีคล้ำ เช่น ดำ น้ำตาลอมเทาหรือเทาอมเขียว ในขณะปลาอายุจะมีแถบสีส้มสดพาดไปตามความยาวลำตัวถึงโคนหาง เมื่อปลาเจริญขึ้นอีกระยะหนึ่งจะมีแถบสีดำ 5-6 แถบอยู่บริเวณใต้เส้นข้างตัว บริเวณท้องจะมีส้มบริเวณฐานะเกล็ดจะมีสีคล้ำ บริเวณส่วนท้ายของลำตัว ครีบหางและครีบก้นจะมีจุดสีขาว บริเวณโคนครีบหางหรือส่วนต้นของครีบหางมีจุดสีดำที่มีขอบขาวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลาชนิดนี้ และทำให้ได้ชื่อว่า “ช่อนดอกจันทร์” ครีบหลังและครีบก้นมีฐานครีบยาว ครีบหางกลม
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย