ชื่อวิทยาศาสตร์Channa striata
ชื่อสามัญSnakehead fish
ชื่อไทยช่อนทอง, ช่อนเผือก, ช่อน
วงศ์Channidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกภาคของประเทศไทย
รายละเอียดเป็นปลาช่อนสวยงามที่คัดสายพันธุ์มาจากปลาช่อนพื้นเมืองของไทย มีความยาวเฉลี่ยความยาวประมาณ 35 ซม. ควรเลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยก้อนหินขอนไม้ และควรแยกเลี้ยงเดี่ยว เพราะอุปนิสัยค่อนข้างดุร้าย กินสัตว์น้ำอื่นๆ รวมถึงปลาที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร ลักษณะมีลำตัวกลมยาวเรียว ท่อนหางแบนข้าง หัวแบนลง เกล็ดมีขนาดใหญ่ ปากกว้าง ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังและครีบก้นยาวไปจนเกือบติดครีบหาง ครีบหางกลม พื้นลำตัวสีทอง
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย