ชื่อวิทยาศาสตร์Barbonymus altus
ชื่อสามัญRed tinfoil barb, Goldfoil barb, Red tailed tinfoil
ชื่อไทยตะเพียนทอง, ตะเพียนทองเผือก
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำทุกภาคของประเทศไทย
รายละเอียดเป้นปลาตะเพียนที่ขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 25 ซม. ความยาวเฉลี่ยประมาณ 15 ซม. นิยมเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดใหญ่ร่วมกับปลาชนิดอื่นๆ ตกแต่งตู้โดยใช้ก้อนหินหรือขอนไม้ ไม่นำพรรณไม้นำมาตกแต่ง เพราะเป็นปลาที่ชอบกินพืช ปัจจุบันมีการคัดพันธุ์จนได้พันธุ์เผือกสีทองทั้งตัว เรียกชื่อทางการค้าว่า “ตะเพียนทองเผือก” ได้รับความนิยมสูง ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับปลากระแหมาก ลักษณะลำตัวแบนข้างและกว้าง บริเวณกระพุ้งแก้มและบริเวณลำตัวโดยเฉพาะบริเวณท้องจะมีสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน มีหนวด 2 คู่ ครีบหลังบริเวณโคนครีบมีสีเทา ส่วนปลายเป็นสีเทาอมดำไม่ดำเข้มเช่นปลากระแห ครีบท้องและครีบก้นสีแดงสด ครีบอกสีเหลือง ครีบหางสีแดงอ่อน บริเวณขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีสีเทา ไม่เห็นเป็นขอบสีดำชัดเจนเช่นปลากระแห
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย