ชื่อวิทยาศาสตร์Barbonymus schwanenfeldii
ชื่อสามัญTinfoil barb, Schwanenfeld’s barb
ชื่อไทยกระแห
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำทั่วไปทุกภาคของประเทศ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียที่เกาะสุมาตราและบอร์เนียว
รายละเอียดมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 25 ซม. นิยมเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดใหญ่ ร่วมกับปลาชนิดอื่น ๆ ตกแต่งตู้โดยใช้ก้อนหินหรือขอนไม้ ไม่นำพรรณไม้น้ำมาตกแต่ง เพราะเป็นปลาที่ชอบกินพืช ลักษณะมีลำตัวค่อนข้างกว้าง ความลาดจากส่วนหัวถึงหลังชันมาก โดยเฉพาะในปลาที่มีอายุมาก เกล็ดตามลำตัวมีสีเงิน บริเวณกระพุ้งแก้มมีสีเหลืองจาง ๆ มีหนวด 2 คู่ ที่ขากรรไกรบน 1 คู่ และที่จะงอยปาก 1 คู่ ครีบหลังมีสีแดงอมส้มและมีจุดสีดำเข้มตรงปลาย ครีบท้องและครีบก้นสีแดง ครีบอกสีเหลืองอมส้ม ครีบหางสีแดงอมส้ม เช่นเดียวกับครีบหลัง ขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีแถบสีดำข้างละ 1 แถบ
เครดิตภาพ: ชาลทอง ภู่นิยม ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย