ชื่อวิทยาศาสตร์Hampala macrolepidota
ชื่อสามัญBanded shark, Transverse-bar barb, Hampala barb
ชื่อไทยกระสูบขีด, กระสูบ, สูด
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำ หนอง บึง ในประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดปลากระสูบขีดสามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดกลาง ว่ายน้ำรวดเร็ว มีสีสันสวยงาม อุปนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว เลี้ยงรวมกับพันธุ์ปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ ลักษณะมีรูปร่างกลมเพรียวยาว แบนข้างเล็กน้อย ด้านข้างลำตัวมีแถบขวางบริเวณใต้ครีบหลังลงมาถึงท้อง ลำตัวสีขาวเงินส่วนหลังมีสีคล้ำ ครีบมีสีแดงเรื่อ ขอบบนและขอบล่างของครีบหางมีแถบสีคล้ำขนาดความยาว ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 25 ซม. ในปลาขนาดเล็กมีแถบ 2 แถบที่กลางลำตัวและโคนหาง และมีแถบใต้ตาด้วย
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย