ชื่อวิทยาศาสตร์Polynemus paradiseus
ชื่อสามัญParadise threadfin
ชื่อไทยหนวดพราหมณ์
วงศ์Polynemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบมากในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำโขงตอนล่าง
รายละเอียดมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 12 ซม. ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 20 ซม. ต้องเลี้ยงในตู้ขนาดใหญ่เพราะต้องการพื้นที่ในการว่ายน้ำมาก เป็นปลาสวยงามที่มีความโดดเด่นบริเวณครีบอกที่เป็นเส้นยาวออกมา ตลาดต่างประเทศมีความต้องการแต่ยังมีปัญหาเรื่องการขนส่งที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความระมัดระวังในการส่งออก ลักษณะมีส่วนหัวขนาดเล็ก ตามีขนาดเล็กอยู่เกือบสุดปลายส่วนหัวและมีเยื่อไขมันคลุม ปากกว้างมีฟันซี่เล็กละเอียดบนขากรรไกร ลำตัวแบนข้าง ครีบอกยาว ส่วนที่เป็นเส้นยาวมีความยาวมากกว่าลำตัวถึง 2 เท่า โดยเฉพาะเส้นบนมีทั้งหมดข้างละ 10 เส้น ครีบหางเว้าลึกปลายแหลม เกล็ดเล็กละเอียดมีลักษณะเป็นปากฉลาม ตัวมีสีเงินวาวอมชมพูหรือสีเนื้อ หัวสีจางอมชมพูหรือสีเนื้อ ครีบสีจาง ด้านท้องสีจาง
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย