ชื่อวิทยาศาสตร์Himantura kittipongi
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยกระเบนกิติพงษ์
วงศ์Dasyatidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเป็นปลากระเบนที่มีขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ 60 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ปลาขนาดใหญ่โล่ง ๆ ปูพื้นด้วยกรวดขนาดเล็ก หรือบ่อซีเมนต์ อุปนิสัยชอบว่ายไปมาตามพื้นกรวด และฝังตัวอยู่ตามพื้นกรวด สามารถปรับตัวอยู่ในตู้ได้ดีจนสามารถผสมพันธุ์ออกลูกในตู้ปลาได้ โดยกิน ปู ปลา กุ้ง หอยและสัตว์น้ำซึ่งอยู่ตามหน้าดินเป็นอาหาร โดยปลากระเบนกิติพงษ์จะแทรกตัวอยู่ใต้ผิวดินท้องน้ำโผล่ขึ้นมาเพียงช่องหายใจกับลูกตา แล้วใช้จะงอยตรงปากจับเหยื่อและกดทับไว้ก่อนกินเป็นอาหาร มีลักษณะที่แตกต่างจากปลากระเบนชนิดอื่น ๆ ก็คือ ด้านหลังจะมีสีน้ำตาลเข้มอมเหลือง รอบวงของลำตัว หาง ช่องหายใจ ช่องเหงือกและขอบด้านล่างของตัวเป็นสีคล้ำ จำนวนของฟันซึ่งมีลักษณะเป็นซี่เล็ก ๆ บริเวณขากรรไกรล่างมีจำนวนมากถึง 14-15 แถว
เครดิตภาพและข้อมูล: อรุณี รอดลอยและคณะ