ชื่อวิทยาศาสตร์Potamotrygon itaituba
ชื่อสามัญSmall polkadot stingray
ชื่อไทยกระเบนโพลคาดอทจุดเล็ก
วงศ์Potamotrygonidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาสูงและหายาก ดูผิวเผินคล้ายกับกระเบนโพลคาดอท แต่จุดสีขาวที่กระจายทั่วลำตัวมีขนาดเล็กกว่า เพาะพันธุ์ได้ยากเพราะออกลูกค่อนข้างน้อยประมาณครั้งละ 1-2 ตัว ลักษณะเด่น มีรูปล่างกลมเหมือนจาน ส่วนของหางมีความความยาวสั้นเมื่อเทียบกับปลากระบนในวงศ์อื่น บริเวณโคนหางมีเงียงแข็งอยู่ 2 ชิ้นสำหรับป้องกันตัว ซึ่งมีพิษในการทำลายเนื้อเยื่อ ซึ่งต้องระวังให้มาก เพราะเมื่อถูกแทงจะเจ็บปวด และบางครั้งเสียเลือดมาก ในการเลี้ยงนิยมนำสายยางมาหุ้มเงี่ยงพิษไว้ มีพื้นลำตัวเป็นสีดำสนิท มีจุดกลมสีขาวขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณลำตัว ในการเลี้ยงควรปูทรายในตู้หรือบ่อซีเมนต์ เพราะอุปนิสัยชอบหมกฝังตัวในทราย กินได้ทั้งอาหารสด และอาหารมีชีวิต
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ