ชื่อวิทยาศาสตร์Potamotrygon leopoldi
ชื่อสามัญPolkadot stingray
ชื่อไทยกระเบนโพลคาดอท
วงศ์Potamotrygonidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มแม่น้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาสูงและเป็นที่นิยมอย่างมาก มีความโดดเด่นมากคือมีพื้นลำตัวเป็นสีดำสนิท มีจุดกลมสีขาวขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณลำตัว เจริญพันธ์ได้ช้าทำให้เพาะพันธุ์ได้ยาก ออกลูกค่อนข้างน้อยประมาณครั้งละ 1-2 ตัว ต้องเลี้ยงน้ำสะอาดเป็นพิเศษและการดูแลเป้นอย่างดี ลักษณะเด่น มีรูปล่างกลมเหมือนจาน ส่วนของหางมีความความยาวสั้นเมื่อเทียบกับปลากระบนในวงศ์อื่น บริเวณโคนหางมีเงียงแข็งอยู่ 2 ชิ้นสำหรับป้องกันตัว ซึ่งมีพิษในการทำลายเนื้อเยื่อ ซึ่งต้องระวังให้มาก เพราะเมื่อถูกแทงจะเจ็บปวด และบางครั้งเสียเลือดมาก ในการเลี้ยงนิยมนำสายยางมาหุ้มเงี่ยงพิษไว้ ในการเลี้ยงควรปูทรายในตู้หรือบ่อซีเมนต์ เพราะอุปนิสัยชอบหมกฝังตัวในทราย กินได้ทั้งอาหารสด และอาหารมีชีวิต
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ