ชื่อวิทยาศาสตร์Potamotrygon castexi
ชื่อสามัญJaguar Stingray
ชื่อไทยกระเบนจากัวร์
วงศ์Potamotrygonidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำอเมซอน ทวีปอเมริกาใต้
รายละเอียดเป็นสายพันธุ์ที่มีราคาปานกลางเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ เป็นปลากระเบนขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ในที่เลี้ยงจึงต้องเป็นตู้ หรือบ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ไว้รองรับอนาคตที่ปลาจะโตด้วย เป็นปลาเลี้ยงง่ายและกินเก่งโตเร็ว มีพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองคล้ำถึงน้ำตาลอ่อน มีจุดสีเหลืองขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณลำตัว มีความหลากหลายของสีสันและลวดลายมากตามสภาพแวดล้อมที่จับปลามาหรือได้จากการเพาะเลี้ยง มีรูปล่างกลมเหมือนจาน ส่วนของหางมีความความยาวสั้นเมื่อเทียบกับปลากระบนในวงศ์อื่น บริเวณโคนหางมีเงียงแข็งอยู่ 2 ชิ้นสำหรับป้องกันตัว ซึ่งมีพิษในการทำลายเนื้อเยื่อ ซึ่งต้องระวังให้มาก เพราะเมื่อถูกแทงจะเจ็บปวด และบางครั้งเสียเลือดมาก ในการเลี้ยงนิยมนำสายยางมาหุ้มเงี่ยงพิษไว้ ในการเลี้ยงควรปูทรายในตู้หรือบ่อซีเมนต์ เพราะอุปนิสัยชอบหมกฝังตัวในทราย กินได้ทั้งอาหารสด และอาหารมีชีวิต
เครดิตภาพและข้อมูล: นภัทร์ โสภณ