ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญKohaku Carp
ชื่อไทยโคฮากุ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดโคฮากุ (Kohaku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีขาวและสีแดง มีชื่อเรียกดังนี้ คือ อิปปง-ฮิ (Ippon Hi) คือปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงตั้งแต่หัวถึงหาง โดยไม่มีความเว้ามากนัก หรือเรียกว่าโคฮากุหนึ่งตอน อินะซึมะ (Inazuma) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดง ที่มีรูปร่าง เหมือนสายฟ้า หรือเรียกว่าลายสายฟ้าซึ่งหาได้ยากมาก นิดัง-ฮิ (Nidan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีอแดงเป็นสองตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสองตอน ซันดัง-ฮิ (Sandan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสามตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสามตอน ยนดัง-ฮิ (Yondan Hi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีลายสีแดงเป็นสี่ตอน หรือเรียกว่าโคฮากุสี่ตอน คุจิเบนิ (Kuchibeni) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดงติดที่ริมปาก คล้ายทาลิปสติก หรือเรียกว่า โดฮากุลิปสติก มารุเท็น (Maruten) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาวที่มีสีแดง เป็นวงกลมอยู่ที่หัว และมีลายสีแดงตามลำตัว หรือเรียกว่าโคฮากุมารุเท็น ดอยท์ซุ-โคฮากุ (Doitsu-Kohaku) คือ โคฮากุที่มีเกล็ดใหญ่ข้างตัว เรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว
เครดิตภาพและข้อมูล: www.Koithai.com