ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญUtsurimono & Bekko Carp
ชื่อไทยอุสซุริโมโน และเบคโกะ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดอุจึริโมโน (Utsurimono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีลายสีดำมากกว่า เบตโกะ (Bekko) และลายคำเข้มชัดเจน มีชื่อเรียกดังนี้คือ ชิโร่-อุจึริ (Shiro-Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีขาว ที่มีสีดำเป็นลายอยู่ที่ตัว ที่หางและครีบอกต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่านจนถึงปากเหมือน โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku) ฮิ-อุจึริ (Hi-Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีแคง ที่มีสีดำเป็นลายอยู่ที่ตัว ที่หางและครีบอกต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่านจนถึงปากเหมือน โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku) คิ-อุจึริ (Ki-Utsuri) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีเหลือง ที่มีสีดำเป็นลายอยู่ที่ตัว ที่หางและครีบอกต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่านจนถึงปากเหมือน โชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku)
เครดิตภาพและข้อมูล:www.Koithai.com