ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญAsaki Carp
ชื่อไทยอาซากิ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดอาซากิ (Asagi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเทา มีเกล็ดเรียง เหมือนตาข่าย ทั่วตัว ส่วนครีบอก ท้อง และหางมีสีแดง ฮิ-อาซากิ (Hi-Asagi) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีตาข่ายสีเทา และพื้นเป็นสีแดงตลอดตัว
เครดิตภาพ: เดชา ฤทธิเดช ข้อมูล:www.Koithai.com