ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญOgon Carp
ชื่อไทยโอกอน
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดโอกอน (Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีเหมือนทองและผิวมันทั้งตัว มีชื่อเรียกดังนี้ ยามาบูกิ-โอกอน (Yamabuki Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีเหลือง ผิวมันทั้งตัว ออเร้นจ์-โอกอน (Orange Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีส้มผิวมันทั้งตัว ฮิ-โอกอน (Hi Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีแดงผิวมันทั้งตัว แพลตทินัม-โอกอน (Platinum Ogonw) คือ ปลาแฟนซีคาร์พทีมีสีขาว ผิวมันทั้งตัว มัตจึบะ-โอกอน (Matsuba Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พผิวมันที่มีสีดำ แทรกอยู่ในเกล็ด แต่ละเกล็ดตลอดตัว ดอยท์ซุ-มัตจึบะ-โอกอน (Doitsu Matsuba Ogon) คือ โอกอนที่มี เกล็ดใหญ ่ที่สันหลังยาวตลอดและข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้าง และสีดำ แทรกอยู่ในเกล็ดแต่ละเกล็ด ดอยท์ซุ-โอกอน (Doitsu Ogon) คือ โอกอนทีมีเกล็ดใหญ่ที่สันหลัง ยาวตลอด และข้างตัว เรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว
เครดิตภาพและข้อมูล:www.Koithai.com