ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญShowa sanshoku
ชื่อไทยโชวา ซันโชกุ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดโชวา-ซันโชกุ (Showa Sanshoku) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีขาว สีแดง และมีสีดำ เป็นลายอยู่ที่ตัวแต่สีดำจะมากกว่า ไทโช-ซันโชกุ ที่หางและครีบอก ต้องมีแถบสีดำ ที่เรียกว่า โมโตกุโร (Motoguro) ส่วนหัว จะต้องมีลายสีดำพาดผ่าน จนถึงปากและลายคำเข้มชัดเจน ดอยท์ซุ-โชวา (Doitsu-Showa) คือ โชวา-ซันโชกุ ที่มีเกล็ดใหญ่ข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว
เครดิตภาพและข้อมูล: www.Koithai.com