ชื่อวิทยาศาสตร์Cyprinus carpio
ชื่อสามัญHikari Moyomono Carp
ชื่อไทยฮิการิ โมโยโมโน
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดฮิการิ โมโยโมโน (Hikari moyomono) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสีพื้นเป็นสีมันเงา ที่มีรูปแบบของสี 2 สีหรือมากกว่า มีชื่อเรียกดังนี้คือ ยามาโตะ-นิชิกิ (Yamato-nishiki) คือ ปลาแฟนซีคาร์พสายพันธุ์ ไทโช-ซันโชกุ มีสีพื้นเป็นสีมันเงา คุจากุ- โอกอน (Kujaku Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นตาข่ายสีเงิน ทีมีลายสี ส้ม หรือ น้ำตาล ซากุระ-โอกอน (Sakura Ogon) <คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีขาว มันเงา มีสายสีแดงเรียงแบบผลองุ่น กิน-เบคโกะ (Gin Bekko) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้นเป็นสีขาวมันเงา มีลายจุดดำแบบ เบคโกะ โตรา-โอกอน (Tora Ogon) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีเหลืองมันเงา มีลายจุดดำแบบ เบคโกะ ยามาบุกิ-ฮาริวาเก้ (Yamabuki Hariwake) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีเหลืองมันเงา แต่ครีบอกจะออกสีขาวมัน ออเร้นจ์-ฮาริวาเก้ (Orange Hariwake) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีส้มมันเงา แต่ครีบอกจะออกสีขาวมัน ฮาริวาเก้- มัตจึบะ (Hariwake Matsuba) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีเหลืองมันเงา แต่ครีบอกจะออกสีขาวมันและเกล็ดเป็นแบบมัตจึบะทั้งตัว ฮาริวาเก้-ดอยท์ซุ (Hariwake Doitsu) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีขาวมันเงา มีลายสีเหลืองมีเกล็ดใหญ่ที่สันหลังยาวตลอด และข้างตัว เรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว ยามาบุกิ-ฮาริวาเก้-ดอยท์ซุ (Yamabuki Hariwake Doitsu) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีเหลืองมันเงา แต่ครีบอกจะออกสีขาวมัน มีเกล็ดใหญ่ที่สันหลังยาวตลอด และข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้าง หรือ ไม่มีเกล็ดที่ตัว ออเร้นจ์-ฮาริวาเก้-ดอยท์ซุ (Orange Hariwake Doitsu) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีส้มมันเงา แต่ครีบอกจะออกสีขาวมัน มีเกล็ดใหญ่ ที่สันหลังยาวตลอด และข้างตัวเรียงเป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว ฮาริวาเก้-มัตจึบะ-ดอยท์ซุ (Hariwake Matsuba Doitsu) คือ ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีเหลืองมันเงา แต่ครีบอกจะออกสีขาวมัน และ มีเกล็ดใหญ่ ที่สันหลังยาวตลอด แบบมัตจึบะ คุจากุ-ดอยท์ซุ (Kujaku Doitsu) ปลาแฟนซีคาร์พที่มีสีพื้น เป็นสีเงินมันเงา มีลายที่ตัว สีส้ม หรือ น้ำตาล และมีเกล็ดใหญ่ที่สันหลังยาวตลอด และข้างตัว เรียง เป็นแนวทั้งสองข้างหรือไม่มีเกล็ดที่ตัว
เครดิตภาพและข้อมูล:www.Koithai.com