ชื่อวิทยาศาสตร์Badis khwae
ชื่อสามัญKhwae badis
ชื่อไทยหมอแคระแม่น้ำแคว
วงศ์Badidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดลักษณะลำตัวเพรียวยาว แบนข้าง หัวเล็ก นัยน์ตาเล็ก พื้นลำตัวสีน้ำตาลอมขาว มีแถบสีน้ำตาลเข้มพาดขวางลำตัว ครีบหลังและครีบก้นยาวเลยโคนหาง ครีบทุกครีบมีสีเหลืองอมส้ม ครีบหลังมีแถบสีดำตามความยาวครีบ และมีแต้มสีดำบริเวณโคนครีบ ขอบครีบขาว ครีบก้นมีลักษณะคล้ายครีบหลังแต่ไม่มีแต้มสีดำ ครีบหางกลมปลายตัด มีแถบสีดำพาดขวาง โคนครีบหางมีจุดสีดำขนาดใหญ่ 1 จุด ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3 ซม. ในธรรมชาติกินสัตว์น้ำขนาดเล็กและแมลงน้ำเป็นอาหาร
เครดิตภาพ:ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย