ชื่อวิทยาศาสตร์Trigonostigma somphongsi
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยซิวสมพงษ์
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็กสามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ เป็นปลาสวยงามที่หายาก พบน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในธรรมชาติกิน แพลงก์ตอน พืชน้ำ เป็นอาหาร ลักษณะเพศผู้มีรูปร่างลักษณะรูปร่างเรียวยาวและมีขนาดเล็กว่าปลาเพศเมีย บริเวณลำตัวมีสีเหลืองส้มและลวดลายข้าง ลำตัวจะเข้มชัดเจนเมื่อใกล้ฤดูผสมพันธุ์ เพศเมียมีลักษณะรูปร่างป้อมมีสีซีดจางและลวดลายข้างลำตัวไม่ชัดเจน อุปนิสัยชอบว่ายไปมาตลอดเวลา ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 3 ซม.
เครดิตภาพ:ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย