ชื่อวิทยาศาสตร์Rasbora pauciperforata
ชื่อสามัญRedstripe rasbora
ชื่อไทยซิวแถบเหลือง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบที่พรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพรุโต๊ะแดง จนถึงประเทศมาเลเซีย
รายละเอียดเป็นปลาซิวที่มีขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สามารถเลี้ยงเป็นฝูงในตู้ปลาขนาดเล็กที่มีพรรณไม้น้ำ เป็นปลาที่พบน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีรูปร่างลำตัวคล้ายกับปลาซิวผอมแต่ป้อมสั้นกว่า เกล็ดใหญ่ ครีบหลังและครีบก้นสั้นกว่าของปลาซิวผอม หัวและลำตัวมีสีเหลืองและมีแถบสีทองกับสีดำพาดตั้งแต่ส่วนท้ายของหัวด้านบนโดยแถบสีทองอยู่ด้านบน พาดกลางลำตัวมาจนถึงโคนครีบหาง ท้องและแก้มสีเงินวาว ด้านล่างลำตัวสีจาง ครีบใส ครีบหลังและครีบหางมีสีเหลืองทอง
เครดิตภาพ:ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย