ชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendens
ชื่อสามัญSiamese fighting fish (Double-Tail Halfmoon)
ชื่อไทยปลากัดฮาร์ฟมูน หางคู่ ปลากัดหางพระจันทร์ครึ่งซีก หางคู่
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยได้จากการพัฒนาสายพันธุ์จากปลากัดฮาร์ฟมูน
รายละเอียดเป็นปลากัดฮาร์ฟมูนที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์โดยมีรูปทรงหางเป็น 2 หาง กางได้กว้างเหมือนพระจันทร์ ครึ่งดวง ขอบหางเรียบ เมื่อมองภาพรวม ทั้งหาง กระโดง ชายน้ำ จะคลา้ ยพระจันทร์ เต็มดวง ก้านหางจะต้องแตก ไม่น้อยกว่า 4 ก้าน ต้องกางได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล: มาตรฐานปลากัดสวยงามในประเทศไทย