ชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendens
ชื่อสามัญSiamese fighting fish (Double-Tail)
ชื่อไทยปลากัดดับเบิ้ลเทล ปลากัดหางคู่
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยได้จากการพัฒนาสายพันธุ์
รายละเอียดเป็นปลากัดที่ได้จากการพัฒนาลักษณะของหางให้มีสองแฉกแยกออกจากกัน หรือเรียกว่า หางคู่ ซึ่งเกิดจาก การกลายพันธุ์ของปลากัดจีนในอเมริกา ซึ่งดูคล้ายจะมี หาง เป็น 2 แฉกจึงนำเอาปลากัดที่กลายพันธุ์ที่ลักษณะของหางคล้าย 2 แฉก มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันใหม่ และเอาลูกที่ได้ใหม่คัดเลือกเอาแต่ที่มีหางคล้าย 2 แฉกมากที่สุดมาผสม กับปลากัดจีนที่กลาย พันธุ์จากแหล่งอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายหาง 2 แฉกมากที่สุดมาผสมกันจนได้ปลากัดจนได้ลูกรุ่นใหม่ที่มีความนิ่ง แล้วจึง ได้ปลากัดสาย พันธุ์ใหม่ที่ชื่อปลากัด หางคู่ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความจงใจ แต่เกิดจากปลากลายพันธุ์มาผสมพันธุ์กันจนได้ปลาที่มีลักษณะเป็นปลาหาง 2 แฉก
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:http://plakudth.blogspot.com