ชื่อวิทยาศาสตร์Betta splendens
ชื่อสามัญSiamese fighting fish (Big Ear)
ชื่อไทยปลากัดหูช้าง
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยได้จากการพัฒนาสายพันธุ์จากปลากัดลูกหม้อ
รายละเอียดเป็นปลากัดที่ได้จากการพัฒนาลักษณะของครีบหู ให้มีรูปร่างเป็นสีขาวเเละใหญ่กว่าเดิมหรือเรียกว่า หูช้าง ซึ่งเกิดจาก การกลายพันธุ์ของปลากัดในอเมริกา ซึ่งดูคล้ายจะมีครีบหูเป็นสีขาวใหญ่ จึงนำเอาปลากัดที่กลายพันธุ์ที่ลักษณะของครีบมีสีขาว มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ผสมพันธุ์กันใหม่ และเอาลูกที่ได้ใหม่คัดเลือกเอาแต่ที่มีครีบคล้าย มากที่สุดมาผสมกับปลากัดที่กลายพันธุ์จากแหล่งอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายหูใหญ่มากที่สุดมาผสมกันจนได้ปลากัดจนได้ลูกรุ่นใหม่ที่มีความนิ่ง แล้วจึง ได้ปลากัดสาย พันธุ์ใหม่ที่ชื่อปลากัด หูช้าง(Big Ear) ซึ่งไม่ได้เกิดจากความจงใจ แต่เกิดจากปลากลายพันธุ์มาผสมพันธุ์กันจนได้ปลาที่มีลักษณะเป็นปลาครีบใหญ่
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:http://plakudth.blogspot.com