ชื่อวิทยาศาสตร์Julidochromis transcriptus
ชื่อสามัญMasked Julie
ชื่อไทยหมอทรานสคริปตัส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.Pinterest.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ