ชื่อวิทยาศาสตร์Lamprologus ocellatus
ชื่อสามัญOcellated Shell-dweller
ชื่อไทยหมอหอยโอเซลลาตัส
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: http://www.nevertebrate.ro/Cichlide-de-Tanganyika ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ