ชื่อวิทยาศาสตร์Xenotilapia nigrolabiata
ชื่อสามัญRed Princess
ชื่อไทยหมอนิโกรลาเบียตา
วงศ์Cichlidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยทะเลสาบแทงแกนยิกา ทวีปแอฟริกา
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.Pinterest.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ