ชื่อวิทยาศาสตร์Carassius auratus
ชื่อสามัญTosakin Goldfish
ชื่อไทยปลาทองโซกากิน
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.archive.kaskus.co.id ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ