ชื่อวิทยาศาสตร์Brachyplatystoma tigrinum
ชื่อสามัญZebra Shovelnose
ชื่อไทยซีบราไทเกอร์
วงศ์Pimelodidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำอเมซอน แถบประเทศบราซิล
รายละเอียด
เครดิตwww.imgur.comgallerywbl7K ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ